bjornhag.se

Om HR - ledarskap och medarbetarskap i svenska organisationer. Medarbetarundersökningar, HR-processer och organisatoriskt lärande
för att stödja och utveckla organisationer.

Tre saker att ha extra koll på 2016

Publicerad 2016-01-07 11:49:00 i Psykisk ohälsa,

Från och med 31 mars gäller nya föreskrifter kring psykisk ohälsa på arbetsplatser (AFS 2015:4).

Det är tre nya regler kring organisatorisk och social arbetsmiljö:

1. Ohälsosam arbetsbelastning.

2. Arbetstidens förläggning.

3. Kränkande särbehandling.

Bakgrunden till de nya reglerna är att Arbetsmiljöverkets egen undersökning från 2014 visar att den psykiska ohälsan på arbetsplatser i Sverige ökar samtidigt som mer än hälften av arbetsgivarna inte har någon plan för att hantera problemen.

Syftet med förändringen är att minska social ohälsa på jobbet genom att göra de här frågorna till en del av företagens systematiska arbetsmiljöarbete.
Föreskrifterna ställer inte krav på individnivå utan syftar till att identifiera problem som relateras till hela avdelningar/team. Om en avdelning har hur mycket övertid och svårt att hålla sina leveranstider kan en förändring behöva genomföras men alltså inte om en enskild medarbetare upplever för hög arbetsbelastning.

Det handlar förstås om att man inte ska bli sjuk på jobbet på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet. Vår psykiska och sociala arbetsmiljö är lika viktig som den fysiska. Vi ska trivas och kunna göra ett bra jobb utan att behöva jobba för mycket övertid eller ha en klump av stress i magen.

De nya reglerna innebär i korthet:

1. Chefer och arbetsledare ska vara utbildade i hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling av medarbetare. Du som chef bedömer hur det ska gå till och vad som är tillräcklig kunskap.

2. Arbetsgivaren ska motverka ohälsosamma arbetstider som nattarbete, skiftarbete eller arbete på distans där medarbetare förutsätts vara ständigt nåbara.

3. Företag med minst tio anställda ska ha en skriftlig strategi för hur man arbetar med social arbetsmiljö.

4. All kränkande särbehandling är oacceptabel. Detta kan ses som en förebyggande åtgärd för att komma tillrätta med exempelvis mobbning på arbetsplatsen och är inte kopplat till diskrimineringspunkterna.

5. Chefer ska vara särskilt uppmärksamma på tjänster som innefattar stor psykisk press, som att lösa konflikter eller fatta svåra beslut.

Om Arbetsmiljöverket vid en inspektion anser att ett företag inte lever upp till kraven kommer företaget att få en lista på åtgärdspunkter.

 

Vad är skillnaden på en organisatorisk respektive social arbetsmiljö?

Arbetsmiljöverket definierar: Den organisatoriska arbetsmiljön omfattar villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar; ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar.

Den sociala arbetsmiljön handlar om villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej

Om

Min profilbild

Ulrica Björnhag - jobbar som beteendevetare med särskilt fokus på ledarskapsutveckling och effektiva team. Vill du följa bloggen - klicka på plustecknet ovan.

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela