bjornhag.se

Om HR - ledarskap och medarbetarskap i svenska organisationer. Medarbetarundersökningar, HR-processer och organisatoriskt lärande
för att stödja och utveckla organisationer.

Vart ska vi...

Publicerad 2016-04-22 14:55:00 i Målfokusering,

När en arbetsgrupp vill utvecklas, ska starta ett nytt projekt eller har gått igenom en konflikt kan ett par sessioner med en coach ge den energi som behövs. Gruppcoaching bygger på att de resurser och svar som behövs för att utvecklas redan finns inom gruppen. Coachens jobb är att genom att ställa frågor, lyssna och observera leda gruppen i förändringsarbetet.

Gruppens olikheter är en positiv aspekt som många insikter kan strömma ur. Vid gruppcoaching plockas olika perspektiv upp vilket ökar deltagarnas förståelse för varandra. En grundförutsättning för att en grupp ska fungera bra är att man förstår och tar tillvara på varandras olikheter. Varje individ får möjlighet att se sin egen roll i ett större sammanhang vilket skapar en känsla av tillhörighet och att man bidrar med något.

NÖHRA-modellen är en bra metod för att skapa riktning för gruppen. Trots att alla deltagare är en del av samma arbetsgrupp kan individer uppfatta situationer helt olika. Det är därför viktigt att prata igenom gruppens mål för att få alla att dra åt samma håll.  Tillsammans med coachen går man igenom Nuläge, Önskat läge, Hinder, Resurser och hur man ska Agera.

Nuläge: Innan du kan ta reda på vart du ska måste du veta var du befinner dig. Vad är bra i den nuvarande situationen? Vad kan bli bättre? Finns det problem som måste lösas? Vad har vi provat hittills för att ändra situationen?

Önskeläge: Om du inte vet vart du vill så är det omöjligt att hamna rätt. Vilket resultat vill gruppen uppnå? När ska vi ha nått fram?

Hinder: Genom att definiera hindren blir vi medvetna om dem och kan börja bearbeta dem. När vi är specifika i definitionen av hindren ger vi oss själva förutsättningarna att vara mer specifika i åtgärder. Hindren blir då information om vad som kan behöva göras. Vad kan gör att vi inte lyckas uppnå önskeläget? På vilket sätt hindrar gruppen sig själv från att lyckas?

Resurser: Gruppen måste även definiera vad som kommer att behövas för att man ska uppnå önskeläget. Vad har vi som kan vara till hjälp för att nå ända fram? Det kan handla om till exempel tid, kompetens, engagemang och kontakter. Vad förväntar sig gruppen av varandra?

Agera: I det sista steget tar gruppen tillsammans med coachen fram en handlingsplan. Vad behöver göras för att önskeläget ska uppnås? Hur och när ska det göras? Vem ansvarar för vilken del?

Förändringsarbetet kan sträcka sig över både längre och kortare tid. För att inte tappa fart är det viktigt att boka in uppföljningsmöten och säkerställa att gruppen följer den handlingsplan ni gemensamt tagit fram, därför lägger man till FUN – Följ Upp Nu. Samtidigt anspelar det på ordet fun dvs. glädje. Om det man gör också är roligt så är sannolikheten för att det händer något också större. Så fundera på hur man också får med glädje i det som ska göras och hur ni firar framgångarna.  

Finns det någonting din arbetsgrupp skulle behöva jobba med? Hur ser ni till att ett önskeläge uppnås? Vem är drivande i processen? Orkar ni hela vägen? Och hur firar ni era framgångar?

 
 
 
 

Om

Min profilbild

Ulrica Björnhag - jobbar som beteendevetare med särskilt fokus på ledarskapsutveckling och effektiva team. Vill du följa bloggen - klicka på plustecknet ovan.

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela